We Have More Than 40 Years of Experience. [email protected]
ban

UHVDC transformer components Decomposition wika

Phân tích cụm – Wikipedia tiếng Việtân_tích_cụmPhân tích cụm (hay phân nhóm, gom cụm, tiếng Anh: Cluster analysis) là một tác vụ gom nhóm một tập các đối tượng theo cách các đối tượng cùng nhóm (gọi là cụm, cluster) sẽ có tính giống nhau (theo các đặc tính nào đó) hơn so với các đối tượng ngoài nhóm hoặc thuộc các nhóm khác.

[email protected]
Get Quick Quote

Need more information about our products and prices?Just contact us, we are waiting for you!

  • productname
  • name
  • email
  • telephone
  • message

Relate Product

CONTACT CONTACT US

Are You Looking for A Consultant?

toTop
Click avatar to contact us
Hi,may I help you with products, price, etc?
Chat Online